X
GIA VỊ
Nước dùng hoàn chỉnh Barona - Lẩu Thái 180gr
Mô tả
Số Lượng
32,500 đ